Bødalen IF

Har forskjellige treningstilbud for barn.

Tilbudene gjelder hovedsaklig ski, skiskyting, fotball og allidrett

 

Allidrett

De første årene har man fokus på allsidig barneidrett. Vi bruker lokalene til skolene i Bødalen, samt salen på BIF huset. 
I tillegg bruker vi skiløyper og skøytebaner i nærområdet. De siste årene har man kjøpt inn variert utstyr slik at barna kan prøve seg på forskjellige idretter og være i bevegelse, ha det gøy og treffe venner! Allidrett starter fra barna er i 4-års alderen.
Dette er et foreldredrevet tilbud, som støttes av klubben med opplæring, kurs og utstyr.

Kontakt: allbif@online.no

 

Fotball

Fra og med det året barnet begynner på skolen, så melder vi opp lag (hvis ønskelig) til fotball i Buskerud Fotballkrets. Det er først snakk om 3er fotball, etter hvert 5er og 7er.

Vi har fokus på at dette skal være et lavterskeltilbud, hvor alle skal få være med.

Se også vår Facebook side her: https://www.facebook.com/BodalenIFfotballogallidrett/

Kontakt: allbif@online.no

 

Ski / Skiskyting

Man finner mer info om skiskyting: https://www.facebook.com/BIFSki

 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=984132115

Fyll ut navn og e-post for å motta info fra Bødalen IF

Besøk våre lagsider

Komplett app for medlem, foresatt, trener/lagleder og klubb

Påmelding til aktiviteter, kommunikasjon, medlemsbetaling, medlemskort, sponsortilbud og mye mer!

LAST NED GRATIS:
Spiller Alder Kamper Mål

Innkalling

Innkaller med dette til årsmøte som avholdes på  BIF klubbhuset.
 
Tirsdag 19. mars 2019 kl 1900.
 
BIF årsmøtet er åpent for alle klubbens medlemmer og for inviterte gjester.
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.
 
Innkallingen til årsmøte ble publisert 10. februar her på www.bodalenif.no
Forslag til årsmøtet sendes styret og må være mottatt innen fristen 5.mars for å bli satt på sakslisten pkt 6 og bli behandlet av årsmøtet.
 
Saksliste:
 
Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede.
Sak 2 Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Sak 3 Valg av dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen.
Sak 4 Behandle idrettslagets årsberetning.
Sak 5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Sak 6 Behandle forslag og saker.
Sak 7 Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
Sak 8 Fastsette idrettslagets budsjett.
Sak 9 Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Sak 10 Valg styre.
Sak 11 Utmerkelser.
 
Sakskumenter med eventuell forslag blir gjort tilgjengelig her på www.bodalenif.no en uke før årsmøtet.
 
Bødalen, 19.januar 2019
Med vennlig hilsen styret i Bødalen IF  

Grasrot Andelen

VI oppfordrer til at du støtter Bødalen IF, med å gi Grasrotandelen til Bødalen IF. 

Klikk her for å Støtte Bødalen Idretsforening

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift