Bødalen IF

Vår Historie

Vår Historie

Bødalen IF ble stiftet på palmesøndag 1. april 1917.

Sitat Da det lenge har været på tale og stifte en idrettsforening her, blev det første skridt og arbeid gjordt for at fremme dets sag, søndag 1. april 1917. Bødalen Idrettsforening holdt sitt første møde hos Ludvig Johansen Bjerknes hvor følgende sager blev behandlet.

Første sag: Til formand valgtes Ludvig Johansen Bjerknes enstemmig, derned valgtes Conrad Dambo til kasserer og Jørgen Ølstad til sekretær. Til styremedlemmer i A-klassen valgtes Karsten Henriksen, Karl Hansen og i B-klassen Oscar Foss. Til suppelanter valgtes i A-klassen Harald Granlund og Johan Foss, i B-klassen Anton Hennriksen. Funktionstid et aar. Kvartals kontingenten i Kl.a settes til kr. 1,- og for kl. B kr. 0,75. Som betales forskudsvis med 14 dagers løbetid fra dato.
Sitat
– Utdrag fra Bødalen IFs protokoll

1918

På generalforsamlingen denne våren tok Emil Braathen over formannsvervet og en nytegnet kontrakt med Jørgen Ølstad om leie av en skogbevokst slette til fotballbane.

 

Bødalen IF har utgitt en 90 års jubileumsberetning.

Foreningens formenn/ledere gjennom 100 år

 
Foreningsmerket for Æresmedlemmer

Bødalen IFs formenn opp gjennom tidene (Døde pr. mars 2009, +) (Æresmedlem Æ)

 • 1917 – Ludvig Bjerknes +Æ
 • 1918 – Emil Braathen +
 • 1919 – Ludvig Bjerknes +Æ
 • 1919 – Conrad Dambo +
 • 1920 – Ludvig Bjerknes +Æ
 • 1922 – Henrik Kraft +
 • 1925 – Henry Rønningen +
 • 1927 – Ludvig Bjerknes +Æ
 • 1928 – Henrik Kraft +
 • 1930 – Alf Høivang +
 • 1932 – Einar Wøien +
 • 1934 – Karsten Olsen Dalheim +
 • 1935 – Hans Vang +
 • 1936 – Erling Andresen +
 • 1936 – Birger Martinsen +
 • 1937 – Oddmund Dambo +
 • 1938 – Einar Wøien +
 • 1938 – Gabriel Wøien +
 • 1945 – Olav Bjerknes +Æ
 • 1947 – Martin Auke +
 • 1950 – Hermann Hansen
 • 1951 – Finn Ølstad +
 • 1956 – ErikRasmussen +
 • 1957 – Rolf Jaksland +
 • 1958 – Gunnar Granlund +
 • 1960 – Leif Foss +
 • 1963 – Finn Hagevik Æ
 • 1971 – Jan Bjerknes Æ
 • 1973 – Arve Kjeldsaas +
 • 1975 – Tore H. Jaksland
 • 1975 – Knut Andersen
 • 1977 – Kåre Skrede
 • 1978 – Ole Kjølen Æ
 • 1988 – Øistein Bjerknes +Æ
 • 1992 – Reidar Hammerfjeld
 • 1995 – Morten Westergren
 • 1997 – Laila Øien
 • 1998 – Ole Kjølen Æ
 • 2001 – Johnny Grymyr
 • 2006 – Ivar Engen
 • 2017- Jeanette Sørby Borge
 • 2017- Gorm Haugen ( Fungerende leder) 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift